loader image

Avís Legal AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS Podem garantir-te que et troba en un espai 100% segur, per això, donant compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1.1. DADES IDENTIFICATIVES DEL RESPONSABLE Tal com recull la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, t’informo que: La denominació social de l’responsable és Meandmineworld S.L. amb CIF B90288895 i domicili social en Plaça Illa d’Elba Nº1 Local F, Dos Hermanas, 41089 Sevilla amb inscripció al Registre Mercantil de Sevilla a l’foli 53 de el Tom 6.275, Full ES-111.460, email: info@meandmineworld.com L’activitat social és: Venda productes Online.

1.2. FINALITAT DE LA PÀGINA WEB. Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents: La venda de productes. Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits al web. Subministrament de continguts al bloc Dirigir la seva xarxa d’afiliats i comerciants així com la gestió de pagaments dels mateixos. L’enviament d’informació i prospecció comercial El compliment de les corresponents obligacions d’índole comptable, legal, fiscal i administrativa.

1.3. USUARIS: L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, els presents termes d’ús, però, pel mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral / comercial alguna.

1.4. ÚS DEL LLOC WEB I CAPTURA D’INFORMACIÓ:
1.4.1 ÚS DEL LLOC WEB La pàgina web https://Meandmineworld.com/en endavant (WEB) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (en endavant, «els continguts «) propietat de Meandmineworld SL. l’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la web. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per: (a) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (B) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (C) provocar danys en els sistemes físics i lògics de la web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (D) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. El propietari del web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el propietari del web no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de l’bloc o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

1.4.2 CAPTURA D’INFORMACIÓ – Formulari de contacte, on l’usuari haurà d’omplir el camp de correu electrònic, assumpte i nom. – Formulari de subscripció, omplint l’USUARI els camps necessaris per a la subscripció a la web amb els camps de nom, i email – Formulari de venda, omplint l’USUARI els camps necessaris per a la venda amb els camps de nom, email, adreça i DNI . – Galetes de rastreig, d’acord amb les regles establerta en la nostra política de cookies – Navegació i Adreça IP: A l’navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica a servidor de la web informació relativa a la teva adreça IP, data i hora d’accés , l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat. – Elements emergents de subscripció a continguts: Dins el bloc hi ha elements emergents amb formularis per activar la subscripció, havent omplir l’USUARI els camps necessaris per a la subscripció a la web amb els camps de nom, i correu electrònic. En tot cas Meandmineworld S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del web com el present avís legal. Si utilitzeu filtres de correu brossa, si us plau, afegiu nostre servei de correu electrònic a l’adreça de la llista d’emissors permesos. En tots els casos en on ens remeti les seves dades a través d’alguns dels formularis de subscripció del web, verificarem la seva adreça de correu electrònic a través d’un sistema de verificació. Busqui a la safata d’entrada de correu electrònic. Rebrà un missatge enviat des de l’adreça info@meandmineworld.com amb l’assumpte «Confirma la teva alta»: Haurà confirmar la seva subscripció perquè puguem validar la seva adreça de correu electrònic.
Utilitzarem les dades facilitades per enviar-la nostra Newsletter, activar la seva alta corresponent i mantenir-lo actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors. Meandmineworld.com no emmagatzema les adreces de correu que no hagin estat verificades.
Vostè podrà donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per Hormigaenlanube.com en la mateixa Butlletí o requerir mitjançant correu electrònic a info@meandmineworld.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Meandmineworld S.L. per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Meandmineworld SL o bé dels seus llicenciants amb tots els drets reservats.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Meandmineworld S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’propietari del web.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Meandmineworld S.L .. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat de imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Meandmineworld S.L ..
Queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant totes les accions civils i penals ens assisteixin en nom de salvaguardar els nostres drets, tot això sota advertència d’incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l’art. 270 i següents de el Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

3.EXCLUSIÓN DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Meandmineworld S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

3.1 MODIFICACIONS
Meandmineworld S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu web.

4. POLÍTICA D’ENLLAÇOS
Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la web haurà de sotmetre les següents condicions:
– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de l’propietari del web.
– No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb la web sense la seva prèvia autorització expressa.
– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Meandmineworld S.L., llevat autorització expressa d’aquest.
– L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Meandmineworld S.L. i el titular de la pàgina web o de l’portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Meandmineworld S.L. dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
– Meandmineworld S.L. no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.
El lloc web pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tienen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
Meandmineworld S.L. no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.
Meandmineworld S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Meandmineworld SL i que resultin accessibles a través d’Meandmineworld S.L.

5. DRET D’EXCLUSIÓ
El propietari del web es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a l’portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

6. GENERALITATS
Meandmineworld S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

7. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
Meandmineworld S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

7.1 RECLAMACIONS I DUBTES
Meandmineworld S.L. informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients podent remetre un correu a info@meandmineworld.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.
També pot dirigir la seva reclamació per correu postal dirigit a: Meandmineworld S.L., Plaça Illa d’Elba Nº1 Local F, Dos Hermanas, 41089 Sevilla.
La relació entre Meandmineworld S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Sevilla, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre Meandmineworld S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.